+372 736 6082 calvor@hot.ee

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Calvor OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta kliendi privaatsust ja hoolitseda, et kliendi isikuandmed on kaitstud.

Calvor OÜ tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Calvor OÜ ei kasuta oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel ning ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Isikliku info kogumine ja kasutamine

Tingimusel, et klient annab Calvor OÜ käsutusse oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jne), võimaldab see meil täita klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada. Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) on kolmandatele isikutele kättesaamatud.

Calvor OÜ austab oma klientide isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega.

Isikuandmeid töötleb Calvor OÜ, Variku 8, Tartu 50110.

Muude andmete kogumine ja kasutamine

Statistilistel eesmärkidel kogub Calvor OÜ teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid annab statistilist teavet, mida Calvor OÜ saab analüüsida ja seeläbi lehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.

Isikuandmeid töötleb Calvor OÜ, Variku 8, Tartu 50110.

Calvor OÜ privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

Calvor OÜ teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.

Kui Teil on mingeid märkusi ja ettepanekuid Calvor OÜ privaatsuspoliitika kohta, palun teatage sellest e-posti teel calvor[ät]hot.ee.